TV pakker


Hvis man ønsker at ændre sit valg af pakkeløsning fra "stor pakke" til "basispakke"eller"Mellempakken",kan det foregå enten:Den 1.april, 1.juli, 1.oktober eller 1.januar mod at betale for CopyDan/kodafor hele året og et gebyr for pakkeskift.Pakkeskift skal varsles skriftlig 15 dage før skiftet til kasseren.

Det er også muligt at vælge ”TV med bland selv”.Denne løsning skal bestilles på YouSee hjemmeside og detkræver enkortlæser og kort til TV eller et kort til en separat boks. Der monteres etblandselvfilter i standeren. Du kan herefter selv bestemme hvilke 5 kanaler imellempakken, du ønsker at se udover grundpakken på de TV du har kort til.De øvrige TV i ejendommen kan ”kun” se kanalerne i basispakken.Du kan udskifte en eller flere kanaler hver måned.Bestilling til YouSee skal indsendes inden den 15. i en mdr. og træder i kraftden efterfølgende 1

Hvis man ønsker at få det for meget betalte kontingent returskal Reg.-og konto nr. oplyses skriftlig.

Ønsker en lejer at flytte kan man efter aftale med ejeren få udbetaltprogramudgiften for perioden fra den dato hvor framelding tilYouSee kanforetages og til betalings periodens slut (31. december)Ændring af pakkeløsning tilen større pakkekan ske ved indbetalingaf filtergebyr og kontingent til kanaludbydernefor resten af året

Se vores aktuelle kanal oversigt


TV | Internet | IP/mobil telefoni | Info kanal
Copyright © Lindved Fællesantenne