Kontingent og gebyrer

Kontingentpriser 1. januar 2023 – 31. december 2023.
Afrunding af beløb kan forekomme

Kontingentet til fællesantennen afregnes som vist herunder

TV pakke 1 (Grundpakke)

 • Foreningsbidrag:
  27,36
 • Programafgifter:
  136,03
 • COPYDAN:
  56,14
 • Samlet kontingent / måned:
  219,53
 • Samlet kontingent ½ år:
  1317,17

TV pakke 2 (Mellempakke)

 • Foreningsbidrag:
  27,36
 • Programafgifter:
  271,47
 • COPYDAN:
  58,30
 • Samlet kontingent / måned:
  357,13
 • Samlet kontingent ½ år:
  2142,78

TV pakke 3 (Fuldpakke)

 • Foreningsbidrag:
  27,36
 • Programafgifter:
  491,57
 • COPYDAN:
  71,94
 • Samlet kontingent / måned:
  590,87
 • Samlet kontingent ½ år:
  3545,22

Internet only **

 • Foreningsbidrag årligt:
  380,00

Gebyr

 • Første Rykker:
  100,00
 • Anden Rykker:
  100,00
 • Udmeldelsesgebyr (teknikerbesøg) :
  312,50
 • Aconto-opkrævning, pr. opkrævning :
  20,00
 • Betaling af indbetalings -kort fremsendt pr. post:
  10,00
Pakkeskifte og genåbning af lukket tilslutning
 • Skifte til anden programpakke (pakkeskift): kr. 0,00.
 • Genåbning af en afbrudt tilslutning: kr. 750,00

For de medlemmer der ønsker at skifte programpakke til grundpakken eller mellempakken vil der blive monteret et filter. Filteret monteres af antenneforeningens servicefirma i den stander, du er tilsluttet. Det betyder, at du kun kan se de betalingskanaler, der sendes i pakken. 

Dog skal betales programafgifter frem til det tidspunkt, vi kan ændre pakken hos YouSee.

Hvis man ønsker at ændre sit valg af pakkeløsning fra "fuldpakke" til "grundpakke" , "mellempakke" eller ”internet only”. Eller fra ”mellempakke ” til ”grundpakke” eller ”internet only”, kan det foregå enten 1.april, 1.juli, 1.oktober eller 1.januar Der skal som udgangspunkt betales CopyDan/Koda afgift for hele året for den TV pakke, man er tilmeldt pr 1. januar.

Hvis man ønsker at få evt. for meget indbetalt programafgift retur, skal registrerings- og kontonummer oplyses skriftligt til kasseren. CopyDAN/Koda afgift kan ikke refunderes, da dette er afregnet til CopyDan/Koda.

Ønsker en lejer at flytte og man selv har indbetalt kontingentet kan man få udbetalt programudgiften for perioden fra den dato hvor framelding til YouSee kan foretages og til betalingsperiodens afslutning (31. december). CopyDAN/Koda afgift kan ikke refunderes, da dette er afregnet til CopyDan/Koda.

Ændring af pakkeløsning til en større pakke kan ske ved indbetaling af programafgift til kanaludbyderne for resten af året.

Pakkeskift skal varsles skriftligt til kasseren mindst 15 dage før skiftedato.

Ny tilslutning til kabelnettet
 • Tilslutningspris er på kr. 0,00

Antenneforeningen sørger for et tilslutningspunkt, som er en forsyningsstander, ved vejen. Du skal selv sørge for etableringen af antennekabel inde på egen grund samt forbindelse og antennestik og eventuel forstærker (1 eller flere) inde i huset. Etableringen inde på egen grund kan udføres af Dansk Kabel TV, Vejle efter nærmere aftale. Tilslutningen af antennekabel i forsyningsstanderen SKAL foretages af Dansk Kabel TV.

Hvad består kontingentet af?

Kontingentet består af et foreningsbidrag, der dækker den daglige drift samt løbendevedligeholds- og anlægsarbejder i vort kabelnet. Endvidere dækker kontingentet programafgifter til betalingskanaler og afgift til COPYDAN.

Foreningsbidraget og programafgifterne er momspligtige, mens COPYDAN er momsfri. COPYDAN dækker ophavsretslige afgifter for de TV- programmer vi sender på antenneanlægget.

Det er en lovpligtig afgift og fastsættes hvert år af COPYDAN som en bestemt sats for hvert TV-program. COPYDAN-afgifterne er fritaget for moms, og beregnes derfor som momsfrit beløb på kontingentopkrævningen.

I kontingentet er ikke indeholdt betaling af internet eller IP-telefoni. Disse ydelser skal afregnes i et abonnement, der tegnes med udbyderen YouSee.dk.


TV | Internet | IP/mobil telefoni | Info kanal
Copyright © Lindved Fællesantenne